Câu 35: Thân em nửa chuột nửa chim. Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay. Trời cho tai mắt giỏi thay. Tối đen tối mịt cứ bay vù vù? Là con gì? Câu 37:

Question

Câu 35: Thân em nửa chuột nửa chim. Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay. Trời cho tai mắt giỏi thay. Tối đen tối mịt cứ bay vù vù? Là con gì?
Câu 37: Hai mẹ sinh ba chục con. Ở chung nhà mà còn sinh sự đánh nhau. Đánh nhau thì đánh trên đầu. Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn. Là gì?

in progress 0
Delwyn 3 years 2021-06-28T06:10:55+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T06:12:14+00:00

                                    CÂU HỎI

  Câu 35: Thân em nửa chuột nửa chim. Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay. Trời cho tai mắt giỏi thay. Tối đen tối mịt cứ bay vù vù? Là con gì?

  Câu 37: Hai mẹ sinh ba chục con. Ở chung nhà mà còn sinh sự đánh nhau. Đánh nhau thì đánh trên đầu. Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn. Là gì?

                                    BÀI LÀM

   Câu 1 : Con dơi

   Câu 2 : Cờ tướng 

          CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA !!!

  $ #duongtung56 $

  0
  2021-06-28T06:12:21+00:00

  Câu 35:

  Con dơi

  Câu 37:

  Cờ tướng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )