câu 13 nhé mn ~““DD

Question

câu 13 nhé mn ~““DD
cau-13-nhe-mn-dd

in progress 0
Dâu 4 years 2020-10-17T09:42:13+00:00 2 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T09:43:51+00:00

  13 D

  14 C

   

  0
  2020-10-17T09:44:09+00:00

  Câu 14: 

  `(9 – x^2)(x^2 – 3x + 2) = 0`

  `<=> (3 – x)(3 + x)(x^2 – 3x + 2) = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}3 – x = 0\\3 + x = 0\\x^2 – 3x + 2 = 0 \end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = 3\\x = -3\\x = 2\\x = 1\end{array} \right.\) 

  `=> B = {-3; 1; 2; 3}`

  cau-13-nhe-mn-dd

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )