Câu 11: Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ra là gì? A. Đại Việt B. Nam Việt C. Vạn Xuân D. Đại Cồ Vịêt Câu 12: Sự thắng lợi của cuộc kh

Question

Câu 11: Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ra là gì?
A. Đại Việt B. Nam Việt C. Vạn Xuân D. Đại Cồ Vịêt
Câu 12: Sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào đã kết thúc hơn một nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc?
A. Lý Bí B. Ngô Quyền C. Khúc Thừa Dụ D.Trần Hưng Đạo
Câu 13: Năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, đặt quốc hiệu là
A. Đại Nam. B. Đại Việt C. Đại Cồ Việt D. Vạn Xuân
Câu 14: Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm
A. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Hộ, Lại, Lễ B. Hai ban: văn ban và võ ban
C. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính
Câu 15: Vương triều Lê Sơ được thành lập sau thắng lợi của sự kiện lịch sử nào?
A. Khởi nghĩa Lam Sơn B. Kháng chiến chống Tống
C. Kháng chiến chống Mông – Nguyên D. Không phải các sự kiện trên
Câu 16: Dới thời Lê Sơ cả nước được chia thành:
A. 13 trấn B. 13 lộ C. 13 tỉnh D. 13 đạo thừa tuyên
Câu 17: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?
A. Triều Lý B. Triều Trần C. Triều Lê sơ D. Triều Nguyễn
Câu 19: Quân đội dưới thời nhà Lê được tổ chức chặt chẽ và theo chế độ:
A. Ngụ nông ư binh B. Ngụ binh ư nông C. Quân đội nhà nước D. ư binh hiến nông
Câu 20: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta dưới thời phong kiến ?
A. Hình thư B. Hình luật C. Quốc triều hình luật D. Hoàng Việt luật lệ
Câu 21: Thời Tiền Lê, nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của quân nào ở Trung Quốc?
A. Nhà Tống B. Nhà Minh C. Nhà Nguyên D. Nhà Hán
Câu 22: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống giành được thắng lợi ở đâu?
A. Sông Như Nguyệt B. Sông Bạch Đằng C. Ở Rạch Gầm – Xoài Mút D. Chi Lăng – Xương Giang
Câu 23: Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, ai là người thực hiện chiến lược “Tiên phát chế nhân”?
A. Lê Hoàn B. Trần Hưng Đạo C. Lý Công Uẩn D. Lý Thường Kiệt
Câu 24: Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông – Nguyên giành thắng lợi vẻ vang cho Tổ quốc.
A. Trần Thủ Độ B. Trần Khánh Dư C. Trần Hưng Đạo D. Trần Quang Khải
Câu 25: Trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên, nhà Trần đã sử dụng nghệ thuật quân sự ?
A. “Tiên phát chế nhân” B. “Dương đông kích tây”
C. “Vườn không nhà trống” D. “Đánh nhanh thắng nhanh”
Câu 26: Năm 1248, Nhà Trần cho đắp những con dê dọc theo các con sông lớn có tên là:
A. Đê quai chảo B. Đê quai nồi C. Đê quai thao D. Đê quai vạc
Câu 27: Dưới thời Lê Sơ đã thực hiện chính sách nào trong nông nghiệp ?
A. Giảm thuế B. Đưa giống mới vào sản xuất
C. Chính sách quân điền D. Đắp đê Quai Vạc
Câu 28: Chức quan chuyên trông coi đê điều vào thời Nhà Trần có tên là:
A. Ti đê điều B. Hầu đê sứ C. Tổng quản đê điều D. Hà đê sứ
Câu 29: Tôn giáo nào được coi là quốc giáo thời Lý – Trần?
A. Nho giáo B. Phật giáo C. Đạo giáo D. Hồi giáo
Câu 30: Tư tưởng, tôn giáo nào được độc tôn dưới thời Lê Sơ?
A. Nho giáo B. Phật giáo C. Đạo giáo D. Hồi giáo

in progress 0
4 years 2020-11-05T19:38:28+00:00 3 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T19:40:21+00:00

  11 – C ; 12 – A ; 14 – C ;13 –  C ; 15 – A ;16-D ; 17-D ;19-C;20-D;21-D;22-A;23-B;24-B;25-B;26-A;27-D ;28-C;29-B;30-B

  0
  2020-11-05T19:40:25+00:00

  C11. B. Nam Việt

  C12. B. Ngô Quyền

  C13. C. Đại Cồ Việt

  C14. C. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban

  C15. A. Khởi nghĩa Lam Sơn

  C16. D. 13 đạo thừa tuyên

  C17. A. Triều Lý

  C19. B. Ngụ binh ư nông

  C20. C. Quốc triều hình luật

  C21. A. Nhà Tống

  C22. B. Sông Bạch Đằng

  C23. D. Lý Thường Kiệt

  C24. C. Trần Hưng Đạo

  C25. C. “Vườn không nhà trống”

  C26. D. Đê quai vạc

  C27. C. Chính sách quân điền

  C28. D. Hà đê sứ

  C29. B. Phật giáo

  C30. A. Nho giáo

  0
  2020-11-05T19:40:35+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lý bí là ai các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )