Câu 10. Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khí NO duy nhất. V bằng: A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít

Question

Câu 10. Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khí NO duy nhất. V bằng:
A. 0,224 lít.
B. 0,336 lít.
C. 0,448 lít
D. 2,240 lít.
Câu 11. Cho 2,52 g một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO, loãng, thu được 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó là:
A. Zn.
B. Al.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 12. Hồn hợp A gồm FeO, Fe;O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,05 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là:
A. 232 g.
B. 23.2 g.
C. 233 g.
D. 234 g.
Giải hộ mìh c10,c11,c12
cau-10-hoa-tan-2-16-gam-feo-trong-luong-dung-dich-hno3-loang-thu-duoc-v-lit-dktc-khi-no-duy-nhat

in progress 0
Jezebel 3 years 2021-04-15T09:02:04+00:00 3 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T09:03:59+00:00

  Đáp án:

  10 – A

  11 – C

  12 – B

  Giải thích các bước giải:

  10.

  $3FeO +10 HNO_3→3Fe(NO_3)_2 + NO↑ +5H_2O$

  Ta có: $n_{FeO}=\dfrac{2,16}{72}=0,03\ mol$
  $→ n_{NO}=\dfrac{1}{3}.n_{FeO}=0,01\ mol$

  $→ V_{NO}=0,01.22,4=0,224\ lít$

  11.

  Gọi kim loại là R hóa trị n

  $2R + nH_2SO_4 → R_2(SO_4)_n + nH_2$

  Ta có: $n_R=\dfrac{2,52}{R}$

  Mà: $n_{R_2(SO_4)_n}=\dfrac{6,84}{2R+96n}$

  $→ n_{R_2(SO_4)_n}=\dfrac{1}{2}.n_R→ \dfrac{2,52}{R}=\dfrac{6,84}{2R+96n}$

  Thay n=1; 2; 3 thỏa mãn: $n=2; R=56⇒ Fe$

  12.

  $n_{FeO}=n_{Fe_3O_4}=n_{Fe_2O_3}=0,05\ mol$

  $⇒ m_A=0,05.72+0,05.232+0,05.160=23,2\ gam$

  0
  2021-04-15T09:04:03+00:00

  Đáp án:10 A

                11 C

                12 B

   

  Giải thích các bước giải:

   

   

  0
  2021-04-15T09:04:10+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo feo + hno3 loãng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )