Câu 1. Vật liệu dẫn điện có điện trở suất khoảng: A. 10-6 – 10-8 Ωm B. 106 – 108

Question

Câu 1. Vật liệu dẫn điện có điện trở suất khoảng:
A. 10-6 – 10-8 Ωm B. 106 – 108 Ωm
C. 10-8 – 10-13 Ωm D. 108 – 1013 Ωm
Câu 2. Bộ phận nào quan trọng nhất trong bút thử điện?
A. Đầu bút và điện trở B. Đèn báo và điện trở
C. Đầu bút và thân bút D. Lò xo và kẹp kim loại
Câu 3. Đèn sợi đốt được phát minh ra năm nào?
A. 1789 B. 1879 C. 1939 D. 1979
Câu 4. Tiêu chí để phân biệt vật liệu dẫn điện với vật liệu cách điện là gì?
A. Điện trở B. Hiệu điện thế
C. Điện trở suất D. Cường độ dòng điện
Câu 5. Khi kiểm tra mạch điện người ta thường dùng một loại dụng cụ nào sao đây?
A. Băng dính. B. Tuốc nơ vit.
C. Bút thử điện. D. Máy hàn.
Câu 6. Mối ghép sống trượt – rãnh trượt có mặt tiếp xúc là
A. mặt phẳng. B. mặt rãnh trượt.
C. mặt trụ tròn. D. mặt sống trượt.
Câu 7. Mối ghép píttông-xi lanh là mối ghép gì?
A. Mối ghép cố định, không thể tháo được.
B. Mối ghép động, không thể tháo được.
C. Mối ghép cố định, có thể tháo được.
D. Mối ghép động, có thể tháo được.
Câu 8. Mối ghép bằng hàn là:
A. mối ghép cố định, không thể tháo được.
B. mối ghép cố định, có thể tháo được.
C. mối ghép động, không thể tháo được.
D. mối ghép động, có thể tháo được.
Câu 9. Mối ghép tháo được dễ dàng nhất là mối ghép nào?
A. Đinh tán. B. Hàn. C. Gò gấp mép. D. Ren.
Câu 10. Người ta thường dùng mối ghép gì để ghép bảng điện vào tường?
A. Mối ghép vít cấy.
B. Mối ghép đinh tán.
C. Mối ghép đinh vít.
D. Mối ghép bulông.

in progress 0
bonexptip 3 years 2021-02-05T15:48:43+00:00 3 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-05T15:50:37+00:00

  1a

  2c

  3d

  4a

  5d

  6d

  7d

  8c

  9a

  10b

  0
  2021-02-05T15:50:43+00:00

  1A

  2B

  3D

  4C

  5A

  6D

  7D

  8C

  9B

  10C

  CHÚC BN HỌC TỐT

  0
  2021-02-05T15:50:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo điện trở suất là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )