Câu 1: Tam giác ABC có các góc: A=75 độ, B=45 độ. Tính AB/AC. Câu 2: Tam giác ABC có các góc B C=30 độ , 45 , AB=3, C=45 độ. Tính cạnh AC. Câu 3: Tam

Question

Câu 1: Tam giác ABC có các góc: A=75 độ, B=45 độ. Tính AB/AC.
Câu 2: Tam giác ABC có các góc B C=30 độ , 45 , AB=3, C=45 độ. Tính cạnh AC.
Câu 3: Tam giác ABC có các góc B=60 độ, C=45 độ, AB=3. Tính AC.
Câu 4: Tam giác ABC có A=105 độ, B=45 độ, AC=10. Tính cạnh AB.
Câu 5: Tam giác ABC có A=75 độ, B=45 độ, AC=2. Tính cạnh AB.
Câu 6: Tam giác ABC có AB=5,AC=9 và đường trung tuyến AM=6.Tính độ dài cạnh AB.
Câu 7: Tam giác ABC có góc B tù, AB=3, AC=4 và có diện tích bằng 3 căn 3. Góc A có số đo bằng bao nhiêu?
Giup với mọi người ơi. Mình sắp phải nộp rồi @@

in progress 0
Khang Minh 3 years 2021-01-08T16:15:36+00:00 3 Answers 389 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-08T16:17:28+00:00

  Lưu ý: Sử dụng định lý sin $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$ (trong đó , a, b, c lần lượt là các cạnh đối đỉnh của góc A, B, C, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác)

  Công thức tính đường trung tuyến: $m_A^2=\dfrac{2(AB^2+AC^2)-BC^2}{4}$ (trong đó $m_A$ là đường trung tuyến kẻ từ góc A)

  Công thức tính diện tích tam giác bằng: $\dfrac{1}{2}$ tích hai cạnh góc bên nhân sin góc xen giữa

  Bài làm:

  Bài 1: Theo tính chất tổng 3 góc trong tam giác $\widehat C=180^o-\widehat A-\widehat B=60^o$

  Theo định lý sin ta có:

  $\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{AC}{\sin B}\Rightarrow \dfrac{AB}{AC}=\dfrac{\sin C}{\sin B}=\dfrac{\sqrt3}{\sqrt2}$

  Bài 2: $\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{AC}{\sin B}\Rightarrow AC=\dfrac{AB\sin B}{\sin C}=\dfrac{3}{\sqrt2}$

  Bài 3: $AC=\dfrac{AB\sin B}{\sin C}=\dfrac{3\sqrt3}{\sqrt2}$
  Bài 4: $AB=\dfrac{AC\sin C}{\sin B}=5\sqrt2$
  Bài 5: $AB=\dfrac{AC\sin C}{\sin B}\Rightarrow AB=\sqrt6 $
  Bài 6: $AM^2=\dfrac{2(AB^2+AC^2)-BC^2}{4}\Rightarrow BC=2 \sqrt{17}$
  Bài 7: $S_{\Delta ABC} =\dfrac{1}{2} AB.AC .\sin A=3 \sqrt 3 \Rightarrow \widehat A=60^o$

  cau-1-tam-giac-abc-co-cac-goc-a-75-do-b-45-do-tinh-ab-ac-cau-2-tam-giac-abc-co-cac-goc-b-c-30-do

  0
  2021-01-08T16:17:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 1) ta có AB/AC=sinC/sinB=sin60/sin45=căn 6/2

  2)AB/AC=sinc/sinb=cawn2=>AC=3/căn2

  3) tương tự AC=AB. sinb/sinc=>AC=3 căn 6 /2

  4)AB=AC .sinc/sinb=>AB=5 căn2

  5)AB=AC.sinc/sinb=>AB=căn 6

  6) ta có AM^2=(AB^2+AC^2)/2-BC^2/4=>BC=2 căn 17

  7)S tam giác =1/2 AB.AC .sinA=3 căn 3 =>A=60độ

   

  0
  2021-01-08T16:17:42+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính góc trong tam giác các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )