Câu 1:Phương trình nào là phương trình chính tắc của đường thẳng (d):y-4x+1=0 Câu 2: phương trình đường thẳng d đi qua P(-3;7) và vuông góc với đường

Question

Câu 1:Phương trình nào là phương trình chính tắc của đường thẳng (d):y-4x+1=0
Câu 2: phương trình đường thẳng d đi qua P(-3;7) và vuông góc với đường thẳng 4x-3y+1=0
Ai giúp mình với, mình hứa vote 5 sao + câu trả lời hay nhất ạ

in progress 0
Ladonna 4 months 2021-05-21T22:57:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-21T22:58:33+00:00

  Đáp án:

  1. `\frac{x-1}{1}=\frac{y-3}{4}`

  2. `3x+4y-19=0`

  Giải:

  1. Vì (d) có phương trình `y-4x+1=0` nên đi qua `M(1;3)`

  `\vec{n_d}=(-4;1) ⇒ \vec{u_d}=(1;4)`

  Phương trình chính tắc của đường thẳng (d):

  `\frac{x-1}{1}=\frac{y-3}{4}`

  2. Ta có:

  `\vec{u_d}=(4;-3) ⇒ \vec{n_d}=(3;4)`

  Vì (d) đi qua `P(-3;7)` và có vtpt `\vec{n_d}=(3;4)` nên phương trình đường thẳng của (d) là:

  `3.(x+3)+4.(y-7)=0`

  ⇔ `3x+9+4y-28=0`

  ⇔ `3x+4y-19=0`

  0
  2021-05-21T22:59:06+00:00

  Câu 1:

  $(d): -4x+y+1=0$

  $\vec{n_{d}}(-4;1)\to \vec{u_d}(1;4)$

  Chọn $x=1\to y=-1+4=3$

  $\to (1;3)\in (d)$

  Phương trình chính tắc:

  $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-3}{4}$

  Câu 2:

  $d\bot 4x-3y+1=0$

  $\to d: 3x+4y+c=0$

  Thay $x=-3; y=7$ vào $d$:

  $-3.3+4.7+c=0$

  $\to c=-19$

  Vậy $d: 3x+4y-19=0$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )