Câu 1: Dãy chất nào sau đây lần lượt là oxit, axit, bazo, muối: a. Na2SO4, HCl, Ca(OH)2, CuO b. HCl, Ca(OH)2, Na2SO4, CuO c. NaOH, Na2SO4, HCl, CuO d.

Question

Câu 1: Dãy chất nào sau đây lần lượt là oxit, axit, bazo, muối:
a. Na2SO4, HCl, Ca(OH)2, CuO
b. HCl, Ca(OH)2, Na2SO4, CuO
c. NaOH, Na2SO4, HCl, CuO
d. CuO, HCl, Ca(OH)2, Na2SO4
Câu 2: Dãy chất nào xếp theo thứ tự các chất là: axit, bazo, muối, oxit
a. Na2SO4, HCl, Ca(OH)2, CuO
b. HCl, Ca(OH)2, BaCl2, CuO
c. NaOh, Na2SO4, HCl, CuO
d. Na2SO4, CuO, HCl, Ca(OH)2

in progress 0
Acacia 4 years 2020-12-13T06:25:36+00:00 3 Answers 118 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-13T06:27:28+00:00

  Đáp án:

  1/D

  2/B

  Giải thích các bước giải:

  1/D

  $CuO:Oxit$

  $HCl:Axit.$

  $Ca(OH)_2:Bazơ.$

  $Na_2SO_4:Muối.$

  2/B

  $HCl:Axit.$

  $Ca(OH)_2:Bazơ.$

  $BaCl_2:Muối.$

  $CuO:Oxit.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2020-12-13T06:27:34+00:00

  Câu 1: Dãy chất nào sau đây lần lượt là oxit, axit, bazo, muối:

  a. Na2SO4, HCl, Ca(OH)2, CuO

  b. HCl, Ca(OH)2, Na2SO4, CuO

  c. NaOH, Na2SO4, HCl, CuO

  d. CuO, HCl, Ca(OH)2, Na2SO4

  Câu 2: Dãy chất nào xếp theo thứ tự các chất là: axit, bazo, muối, oxit

  a. Na2SO4, HCl, Ca(OH)2, CuO

  b. HCl, Ca(OH)2, BaCl2, CuO

  c. NaOh, Na2SO4, HCl, CuO

  d. Na2SO4, CuO, HCl, Ca(OH)2

  0
  2020-12-13T06:27:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo na2so4 là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )