Câu 1: Cơ cấu truyền động dùng để: A. Truyền và biến đổi chuyển động. B. Truyền và biển đổi tốc độ quay của chuyển đông. C. Truyền chuyển động. D. Biế

Question

Câu 1: Cơ cấu truyền động dùng để:
A. Truyền và biến đổi chuyển động.
B. Truyền và biển đổi tốc độ quay của chuyển đông.
C. Truyền chuyển động.
D. Biến đổi chuyển động.
Câu 2: Bộ biến đổi chuyển động có nhiệm vụ:
A. Truyền và biến đổi chuyển động.
B. Truyền và biển đổi tốc độ quay của chuyển đông.
C. Truyền chuyển động.
D. Biến đổi chuyển động.

in progress 0
Thanh Thu 9 months 2021-01-07T00:44:27+00:00 3 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-07T00:46:19+00:00

  1A

  2B

  0
  2021-01-07T00:46:22+00:00

  Câu 1: Cơ cấu truyền động dùng để:

  A. Truyền và biến đổi chuyển động.

  B. Truyền và biển đổi tốc độ quay của chuyển đông.

  C. Truyền chuyển động.

  D. Biến đổi chuyển động.

  Câu 2: Bộ biến đổi chuyển động có nhiệm vụ:

  A. Truyền và biến đổi chuyển động.

  B. Truyền và biển đổi tốc độ quay của chuyển đông.

  C. Truyền chuyển động.

  D. Biến đổi chuyển động

  0
  2021-01-07T00:46:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo truyền chuyển động các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )