Câu 1: Cho đoạn trích sau: ” Rất lạ lùng, rất kỳ diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như nư

Question

Câu 1: Cho đoạn trích sau:
” Rất lạ lùng, rất kỳ diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
a) Ghi lại các từ ngữ thể hiện phép liệt kê và nêu tác dụng.
b) Được đọc văn bản ”Đức tính giản dị của Bác Hồ”. Em hãy nêu những nét giản dị ở Bác mà em thấy được trong đoạn văn trên.
c) Viết đoạn văn khoảng 12 câu bày tỏ suy nghĩ của em sau khi đọc xong văn bản trên. Đoạn văn có ít nhất sử dụng 1 câu có sử dụng thành phần trạng ngữ, một câu bị động (gạch chân).

in progress 0
Farah 3 years 2021-05-23T14:56:28+00:00 1 Answers 499 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-05-23T14:58:08+00:00

  a)- Phép liệt kê: vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.

  – Tác dụng: nhấn mạnh, làm nổi bật những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ. cả đời bác luôn sống quên

  mình vì sự nghiệp, tâm hồn giản dị, thanh cao.

  b) Những nét giản dị của Bác là:

  + bữa ăn

  + ngôi nhà

  + công việc và quan hệ với mọi người

  c) Khi đọc xong văn bạn trên, Bác đã giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp. Chỉ vì như thế mà khi đọc xong văn bản, em như đang hoà mình vào câu truyện. Nó như đưa em về lại nơi đó vậy.

  Mk chỉ nghĩ đến thế thôi :))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )