Câu 1: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới? A. Insert à New Slide B. Nháy vào nút New Slide… C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide D. Cả

Question

Câu 1: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?
A. Insert à New Slide B. Nháy vào nút New Slide…
C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide D. Cả 3 đều được.
Câu 2: Bảng chọn nào sau đây là đặc trưng của power point?
A. insert B. Format C. View D. Slide show
Câu 3:Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?
A. Chọn Slide Show -> Custom Show B. Chọn Slide Show -> View Show
C. Chọn View -> Slide Show D. Nhấn phím F5
Câu 4: Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:
A. thu hút sự chú ý
B. Hấp dẫn
C. sinh động
D. tất cả đáp án trên
Câu 5: Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?
A. Các tệp hình ảnh và âm thanh
B. Các đoạn phim ngắn
C. Bảng và biểu đồ
D. Tất cả các đối tượng trên
Câu 6: Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng:
A. Mở bảng chọn Slide Show → Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
B.Chọn các trang chiếu. Mở dãi lệnh Animations…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
C. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show → Slide Transition… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
D. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show → View… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
Câu 7:Xóa hình ảnh ta sử dụng phím nào ?
A. Insert B. Shift C. Delete D. Ctrl
Câu 8: Tùy chọn nào sẽ tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian khi trình chiếu?
A. None
B. Duration
C. On Mouse Click
D. After
Câu 9: Khi chọn tùy chọn On Mouse Click trong nhóm Timing có tác dụng gì ?
A. Kèm hình ảnh
B. Kèm âm thanh
C. Trang chiếu tiếp theo xuất hiện khi nháy chuột lúc trình chiếu
D. Cả 3 đều sai
Câu 10: Các thao tác đối với hình ảnh là
A. Xóa hình ảnh
B. Thay đổi vị trí
C. Thay đổi thứ tự của hình ảnh
D. Cả 3 câu trên
Câu 11: Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu:
A. Insert → Picture → Clip art B. Insert → Picture → From File
C. Insert → Picture D. Insert → Clip art
Câu 13: Trong kiểu chữ của Microsoft power point thì có kiểu chữ nào khác so với các cửa sổ Microsoft Word và Excel?
A. Chữ nghiêng B. Chữ đậm C. Chữ có vệt bóng D. Chữ gach chân
Câu 14 : Bài trình chiếu tạo ra với mục đích gì ?
A. Tạo và chiếu nội dung trên màn hình thay cho việc viết bảng.
B. Minh hoạ hình ảnh một cách trực quan sinh động hơn.
C. Minh hoạ một số nội dung mà khi viết bảng không làm được như : Trình chiếu đoạn phim minh hoạ, một số chuyển động của hình học…
D. Cả a), b) và c)
Câu 15: Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím
A. Ctrl + O B. Ctrl + N C. Ctrl + S D. Ctrl + C
cau-1-cach-chen-them-trang-chieu-slide-moi-a-insert-a-new-slide-b-nhay-vao-nut-new-slide-c-nhay

in progress 0
Nguyệt Ánh 4 years 2020-12-12T18:52:09+00:00 3 Answers 504 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-12T18:54:02+00:00

  Câu 1 D

  Câu 2 D

  Câu 3 A

  Câu 4 D

  Câu 5 D

  Câu 6 D

  Câu 7 C

  Câu 8 C

  Câu 9 D

  Câu 10 D

  Câu 11 A

  Câu 12 A

  Câu 13 A

  Câu 14 C

  0
  2020-12-12T18:54:08+00:00

  « CÂU HỎI

  Tin Học · Lớp 9

  Câu 1: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

  A. Insert à New Slide

  B. Nháy vào nút New Slide…

  C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide

  D. Cả 3 đều được.

  Câu 2: Bảng chọn nào sau đây là đặc trưng của power point?

  A. insert B. Format C. View D. Slide show

  Câu 3:Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

  A. Chọn Slide Show -> Custom Show

  B. Chọn Slide Show -> View Show

  C. Chọn View -> Slide Show

  D. Nhấn phím F5

  Câu 4: Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

  A. thu hút sự chú ý

  B. Hấp dẫn

  C. sinh động

  D. tất cả đáp án trên

  Câu 5: Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

  A. Các tệp hình ảnh và âm thanh

  B. Các đoạn phim ngắn

  C. Bảng và biểu đồ

  D. Tất cả các đối tượng trên

  Câu 6: Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng:

  A. Mở bảng chọn Slide Show → Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp

  B.Chọn các trang chiếu. Mở dãi lệnh Animations…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp

  C. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show → Slide Transition… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp

  D. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show → View… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp

  Câu 7:Xóa hình ảnh ta sử dụng phím nào ?

  A. Insert B. Shift C. Delete D. Ctrl

  Câu 8: Tùy chọn nào sẽ tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian khi trình chiếu?

  A. None

  B. Duration

  C. On Mouse Click

  D. After

  Câu 9: Khi chọn tùy chọn On Mouse Click trong nhóm Timing có tác dụng gì ?

  A. Kèm hình ảnh

  B. Kèm âm thanh

  C. Trang chiếu tiếp theo xuất hiện khi nháy chuột lúc trình chiếu

  D. Cả 3 đều sai

  Câu 10: Các thao tác đối với hình ảnh là

  A. Xóa hình ảnh

  B. Thay đổi vị trí

  C. Thay đổi thứ tự của hình ảnh

  D. Cả 3 câu trên

  Câu 11: Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu:

  A. Insert → Picture → Clip art

  B. Insert → Picture → From File

  C. Insert → Picture

  D. Insert → Clip art

  Câu 13: Trong kiểu chữ của Microsoft power point thì có kiểu chữ nào khác so với các cửa sổ Microsoft Word và Excel?

  A. Chữ nghiêng B. Chữ đậm C. Chữ có vệt bóng D. Chữ gach chân

  Câu 14 : Bài trình chiếu tạo ra với mục đích gì ?

  A. Tạo và chiếu nội dung trên màn hình thay cho việc viết bảng.

  B. Minh hoạ hình ảnh một cách trực quan sinh động hơn.

  C. Minh hoạ một số nội dung mà khi viết bảng không làm được như : Trình chiếu đoạn phim minh hoạ, một số chuyển động của hình học…

  D. Cả a), b) và c)

  Câu 15: Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím

  A. Ctrl + O

  B. Ctrl + N C. Ctrl + S D. Ctrl + C

  0
  2020-12-12T18:54:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách thay đổi thứ tự slide trong powerpoint các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )