Câu 1: Xác định trạng ngữ và chỉ rõ tác dụng của trạng ngữ ấy Ngay sau khi về nước, gặp Tết, Người không quên mừng tuổi đồng bào hàng xóm và quà bánh

Question

Câu 1: Xác định trạng ngữ và chỉ rõ tác dụng của trạng ngữ ấy
Ngay sau khi về nước, gặp Tết, Người không quên mừng tuổi đồng bào hàng xóm và quà bánh cho trẻ em, tuy chỉ có mấy đồng xu nhưng cũng bọc giấy hồng đơn cẩn thận, tươm tất.
Câu 2:
Tại sao khi tặng quà cho hàng xóm, trẻ em, tuy chỉ có mấy đồng xu nhưng Bác cũng gói gém tươm tất.
HELP ME

in progress 0
Cherry 5 months 2021-04-17T01:57:45+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T01:58:58+00:00

  Câu 1: Xác định trạng ngữ và chỉ rõ tác dụng của trạng ngữ ấy :

  Ngay sau khi về nước, gặp Tết, Người không quên mừng tuổi đồng bào hàng xóm và quà bánh cho trẻ em, tuy chỉ có mấy đồng xu nhưng cũng bọc giấy hồng đơn cẩn thận, tươm tất.

  $\text{=>}$ Trạng ngữ có trong câu văn trên :

  $\text{=>}$ Ngay sau khi về nước.

  $\text{=>}$ Tác dụng của TN trên là : 

  $\text{+}$ Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi lúc nào ?

  $\text{+}$ Đặt câu hỏi : Lúc nào , gặp Tết , Người không quên mừng tuổi đồng bào ?

  $\text{=>}$ Vai trò : Trạng ngữ chỉ $\text{Thời gian.}$

  Câu 2: Tại sao khi tặng quà cho hàng xóm, trẻ em, tuy chỉ có mấy đồng xu nhưng Bác cũng gói ghém tươm tất ?

  $\text{=>}$ Khi tặng quà cho hàng xóm , trẻ em , tuy chỉ có mấy đồng xu nhưng Bác cũng gói ghém tươm tất là vì :

  $\text{+}$ Khi tặng quà bánh cho trẻ em , chỉ có vài đồng xu nhưng cũng được bọc giấy cẩn thận , tươm tất , điều đó đã cho thấy được tấm lòng của Bác. Bác luôn quan tâm , lo lắng cho đời sống của nhân dân , yêu thương trẻ em nên món quà ấy của Người , về mặt vật chất là không nhiều nhưng về mặt tinh thần là vô cùng cao cả , lớn lao, món quà nhỏ ấy được gói bằng cả tấm lòng , sự nâng niu  của Bác , đó là sự cẩn thận , chu đáo dù chỉ là những thứ nhỏ nhất của Hồ Chủ Tịch. Thật đáng trân trọng và ngợi ca !

  $\text{HỌC TỐT!}$

  $\text{@???????????????????? ????????????????????}$

  0
  2021-04-17T01:59:04+00:00

  Câu 1:

  Trạng ngữ: Ngay sau khi về nước -> Chỉ thời gian

  Câu 2:

  khi tặng quà cho hàng xóm, trẻ em, tuy chỉ có mấy đồng xu nhưng Bác cũng gói gém tươm tất, cẩn thận là vì Bác là một người chu đáo, quan tâm và yêu mến mọi người. Sự tôn trọng, chu đáo đó được Bác thể hiện trong tất cả mọi việc, dù là những việc nhỏ nhặt nhất.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!! ~.~

  @Goodmorning

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )