Cân băng giúp mình với ạ.Nhớ nói rõ từng bước

Question

Cân băng giúp mình với ạ.Nhớ nói rõ từng bước
can-bang-giup-minh-voi-a-nho-noi-ro-tung-buoc

in progress 0
Diễm Thu 1 year 2021-01-01T12:25:10+00:00 3 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-01T12:27:03+00:00

  Chuyển phương trình về dạng ion: 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + H2O
  Nhận thấy nFe2+ : nH+ = 3: 4
  Để ý nhanh thấy tổng hệ số các chất tham gia phải chia hết cho 7 → chỉ có B
  hợp lý.
  Nếu cân bằng thì:
  9Fe(NO3)2 + 12KHSO4 → 5Fe(NO3)3 + 2Fe2(SO4)3 + 6K2SO4 + 3NO + 6H2O

   

  0
  2021-01-01T12:27:04+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Fe(NO3)2 + KHSO4 -> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + K2SO4 + H2O

  Quá trình cho e:

  Fe+2 -> Fe+3 +e x3

  Quá trình nhận e: 

  N+5 +3e -> N+2   x1

  Cân bằng

  3Fe(NO3)2 + KHSO4 -> Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 +1 NO + K2SO4 + H2O

  Vì bên trái có 6N -> bên phải cũng 6N -> cân bằng N

  3Fe(NO3)2 + KHSO4 -> 5/3Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 +1 NO + K2SO4 + H2O

  Bảo toàn Fe bên trái 3 Fe -> bên phải 3Fe

  3Fe(NO3)2 + KHSO4 -> 5/3Fe(NO3)3 + 2/3Fe2(SO4)3 +1 NO + K2SO4 + H2O

  Bảo toàn O vì O trong SO4 không đổi nên tổng O trong NO3 phải bảo toàn  (tách ra NO và H2O)

  3Fe(NO3)2 + KHSO4 -> 5/3Fe(NO3)3 + 2/3Fe2(SO4)3 +1 NO + K2SO4 + 2H2O

  Bảo toàn H

  3Fe(NO3)2 + 4KHSO4 -> 5/3Fe(NO3)3 + 2/3Fe2(SO4)3 +1 NO + K2SO4 + 2H2O

  Bảo toàn SO4

  3Fe(NO3)2 + 4KHSO4 -> 5/3Fe(NO3)3 + 2/3Fe2(SO4)3 +1 NO + 2K2SO4 + 2H2O

  Khử mẫu

  9Fe(NO3)2 + 12 KHSO4 -> 5Fe(NO3)3 + 2Fe2(SO4)3 + 3NO +6K2SO4 +6H2O

  Tổng hệ số sản phẩm 5+2+3+6+6=22

  0
  2021-01-01T12:27:17+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fe no3 3 fe các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )