căn 8 + căn 60 + căn 45 -căn 12

Question

căn 8 + căn 60 + căn 45 -căn 12

in progress 0
Euphemia 4 years 2020-10-17T08:44:14+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T08:45:25+00:00

  Đáp án:

  $\sqrt{8}$ `+` $\sqrt{60}$ `+` $\sqrt{45}$ `-` $\sqrt{12}$

  `=` `2`$\sqrt{2}$ `+` `2`$\sqrt{15}$ `+` `3`$\sqrt{5}$ `-` `2`$\sqrt{3}$ 

  ` Không ` ` thể ` ` phân ` ` phối `

   

  0
  2020-10-17T08:45:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `sqrt{8}+sqrt{60}+sqrt{45}-sqrt{12}`

  `=2sqrt{2}+2sqrt{15}+3sqrt{5}-2sqrt{3}`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )