Cái gì khác họ cùng tên Cái ở dưới nước, cái trên mái nhà

Question

Cái gì khác họ cùng tên
Cái ở dưới nước, cái trên mái nhà

in progress 0
RobertKer 3 years 2021-08-24T14:09:49+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T14:10:54+00:00

   Đáp án : Con cá mè và cái mè nhà (cái rui mè)

  0
  2021-08-24T14:11:27+00:00

  Đáp án:

  Con cá mè,cái trên mái nhà

  #Học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )