CaCo3 phản ứng với chất NaOh đc ko __Để phân biệt O2 và Co2 dùng dung dịch Ca(OH)2 đc ko. Phân biệt Cl2 và H2 bằng dung dịch NaOH đc ko

Question

CaCo3 phản ứng với chất NaOh đc ko
__Để phân biệt O2 và Co2 dùng dung dịch Ca(OH)2 đc ko.
Phân biệt Cl2 và H2 bằng dung dịch NaOH đc ko

in progress 0
Cherry 1 year 2020-11-01T02:39:18+00:00 3 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T02:41:09+00:00

  Đáp án:

  \(CaC{O_3}\) không phản ứng được với NaOH

  Dùng \(Ca{(OH)_2}\) để phân biệt được giữa \({O_2},C{O_2}\)

  Nhận biết được \(C{O_2}\) khi ống nghiệm \(Ca{(OH)_2}\) bị vẩn đục

  \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)

  Còn lại là \({O_2}\)

  Dùng NaOH để phân biệt giữa \(C{l_2},{H_2}\)

  Nhận biết được \(C{l_2}\), khi cho giấy quỳ tím vào dung dịch khi quỳ tím hóa đỏ và liền mất màu

  \(C{l_2} + 2NaOH \to NaCl + NaClO + {H_2}O\)

  Còn quỳ tím hóa xanh thì chính là \({H_2}\)

  0
  2020-11-01T02:41:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

   * điều kiện xảy ra pư giữa muối và bazo là sp có tạo kết tủa hoặc khí

  mà pư giữa CaCO3 và NaOH không thỏa đk trên=> không xảy ra

  -để phân biệt O2 và CO2 ta dùng Ca(OH)2,sục các khí vào dd

  +CO2 làm xuất hiện kết tủa còn O2 thì không

  -phân biệt Cl2 và H2 bằng dd NaOH được

  +sục khí ll vào dd,sau đó cho quỳ tím vào

  +quỳ hóa xanh: H2

  +quỳ mất màu: Cl2

  0
  2020-11-01T02:41:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo caco3 + naoh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )