cách vẽ bông hoa trong phần mềm logo

Question

cách vẽ bông hoa trong phần mềm logo

in progress 0
bonexptip 2 years 2020-11-14T01:56:36+00:00 3 Answers 114 views -1

Answers ( )

 1. To a     PD     Make “mau {[251 229 127][221 93 181][132 137 203][58 78 131][161 182 125]}     SetPC [161 182 125]     F …

  0
  2020-11-14T01:58:33+00:00

  To a     PD     Make “mau {[251 229 127][221 93 181][132 137 203][58 78 131][161 182 125]}     SetPC [161 182 125]     For[i 5 1 -1][Repeat 2[Arc2 80 :i*40 Rt 100] Setpc Item :i :mau]     Make “temp Pos     Make “HD Heading PU RT 40     For [i 1 5 1][FD 45 SetFC Item :i :mau Fill]     SetH :HD     Setpos :temp End ;CT con

  To Hoa     CS     Repeat 6 [a Rt 360/6]End ;Ket thuc chuong trinh chinh

  0
  2020-11-14T01:58:41+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cach ve bong hoa các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )