Cách nhận biết đại từ dùng để trỏ và để hơi

Question

Cách nhận biết đại từ dùng để trỏ và để hơi

in progress 0
Minh Khuê 3 years 2021-09-04T15:07:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-04T15:09:09+00:00

    @Meo_

    *** Cách nhận biết đại từ dùng để ” trỏ ” là: đại từ đó để chỉ một sự việc, sự vật ở ngữ cảnh đã nêu trước đó.

    *** Cách nhận biết đại từ dùng để ” hỏi ” là: đại từ đó để hỏi về một sự vật, sự việc và có thể trả lười được cho đại từ đó.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )