Các thể thơ lớp 7 (gồm cả bố cục và hiệp vần nữa nhé)

Question

Các thể thơ lớp 7 (gồm cả bố cục và hiệp vần nữa nhé)

in progress 0
King 3 years 2021-08-03T20:38:21+00:00 1 Answers 190 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T20:39:51+00:00
  • Thơ năm chữ
  • Song Thất Lục Bát.
  • Lục Bát.
  • Đường Luật.
  • Thơ bốn chữ , thơ sáu chữ, thơ bảy chữ, thơ tám chữ
  • Thơ tự do.

   thất ngôn tứ tuyệt

   -ngũ ngôn tứ tuyệt

   -thất ngôn bát cú

  Bố cục:

   Thơ đường luật : Được đặt ra ở đời Đường, Trung Quốc.
  – Dạng cơ bản :
  + Tuyệt cú ( Thơ 4 câu ) :
  . Thất ngôn tứ tuyệt
  . Ngũ ngôn tứ tuyệt
  + Bát cú ( Thơ 8 câu ) :
  . Thất ngôn bát cú
  + Bài luật : Kéo dài số câu của thơ Đường luật
  Thể thơ có niêm luật chặt chẽ, gò bó nhất trong lịch sử thơ ca.
  Thể thơ : “Thất ngôn bát cú” được xem là thể thơ tiêu biểu.
  * Đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú :
  – Số câu chữ : 7 chữ, 8 câu
  ( Thơ tuyệt cú : 7 chữ, 4 câu )
  – Gieo vần :Một vần : Cuối câu 1,2,4,6,8.
  ( Thơ tứ tuyệt : Vần thường gieo cuối câu 1,2,4
  hoặc 1,4
   Luật : Nếu chữ thứ 2 của câu 1 là thanh trắc (T)
  => Luật trắc
  Nếu chữ thứ 2 của câu 1 là thanh bằng (B)
  Luật bằng
  Đối : Các cặp câu : 3 – 4
  5 – 6 Đối ý, đối thanh
  – Bố cục : Đề, thực, luận, kết.
  ( Thơ tứ tuyệt : Khai, thừa, chuyển, hợp )
  ***Lưu ý : Có những bài thơ thường không theo bố cục trên -> Sáng tạo .
  b ) Các thể thơ có nguồn gốc dân tộc :
  * Song thất lục bát : 2 câu, 7 chữ
  -> Câu 6 chữ, câu 8 chữ.
  Lưu ý : Có những trường hợp vị trí thay đổi.
  ( Câu 6,8 -> Câu 7,7 )
  Kết hợp vần : Vần lưng + Vần chân
  Cách ngắt nhịp : 3/4 hoặc 3/2/2 ( Câu 7 chữ )
  3/3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )