Các chuyên gia ơi giúp mik bài 1, bài 2, bài 3 vs Giải chi tiết xíu cho mik dễ hiểu

Question

Các chuyên gia ơi giúp mik bài 1, bài 2, bài 3 vs
Giải chi tiết xíu cho mik dễ hiểu
cac-chuyen-gia-oi-giup-mik-bai-1-bai-2-bai-3-vs-giai-chi-tiet-iu-cho-mik-de-hieu

0
Verity 1 year 2020-10-14T00:06:34+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )