Các chuyên gia ơi giải chi tiết giúp mik vs

Question

Các chuyên gia ơi giải chi tiết giúp mik vs
cac-chuyen-gia-oi-giai-chi-tiet-giup-mik-vs

in progress 0
Orla Orla 4 years 2020-10-21T06:34:34+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T06:35:39+00:00

  a,√10-√2/√5-1 + 2-√2/√2-1 = √2(√5-1)/√5-1 + √2(√2-1)/√2-1 = √2+√2 =2√2

  b,( 1 + 5+√5/1+√5)(5-√5/1-√5 – 1) = [ 1 + √5(1+√5)/1+√5][√5(1-√5)/1-√5] =( √5+1)(-√5-1)=-6-2√5

   

  0
  2020-10-21T06:35:39+00:00

  Đáp án:a)$=2\sqrt[]{2}$ 

   b)$=-6-2\sqrt{5}$

  Giải thích các bước giải:

  $a)\frac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}}+\frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$ 

  $=\frac{\sqrt{2}.(\sqrt{5}-1)}{\sqrt{5}-1}+\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}-1}$ 

  $=\sqrt[]{2}+\sqrt{2}$ 

  $=2\sqrt[]{2}$ 

  $b)(1+\frac{5+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}).(\frac{5-\sqrt{5}}{1-\sqrt{5}}-1)$

  $=(1+\frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+}{1+\sqrt{5}}).(\frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}-1)}{1-\sqrt{5}}-1)$

  $=(1+\sqrt{5}).(-\sqrt{5}-1)$

  $=-(1+\sqrt{5})^2$

  $=-6-2\sqrt{5}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )