Các biện pháp tự từ và tác dụng của nó trong văn bản Anh em nào phải người xa Cung chung bác mẹ một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân Anh

Question

Các biện pháp tự từ và tác dụng của nó trong văn bản
Anh em nào phải người xa
Cung chung bác mẹ một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hoa thuận hai thân vui vầy.
cac-bien-phap-tu-tu-va-tac-dung-cua-no-trong-van-ban-anh-em-nao-phai-nguoi-a-cung-chung-bac-me-m

in progress 0
Mộc Miên 3 years 2021-07-20T10:50:19+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T10:51:36+00:00

  Biện pháp tu từ: so sánh, điệp từ

  0
  2021-07-20T10:52:06+00:00

  Biện pháp tự từ : so sánh và điệp từ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )