Các bạn làm giúp mình với . Bạn nào lm 2 bài và đúng thì mk sẽ vote 5 sao

Question

Các bạn làm giúp mình với . Bạn nào lm 2 bài và đúng thì mk sẽ vote 5 sao
cac-ban-lam-giup-minh-voi-ban-nao-lm-2-bai-va-dung-thi-mk-se-vote-5-sao

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-14T02:34:22+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T02:36:01+00:00

  a, $16x^4(x-y)-x+y$

  = $16x^4(x-y)-(x-y)$

  = $(16x^4-1)(x-y)$

  b, $2x³y-2xy³-4xy²-2xy$

  = $2xy(x²-y²-2y-1)$

  =$2xy [x²-(y²+2y+1)]$

  =$2xy[x²-(y+1)²]$

  = $2xy(x²-y-1)(x²+y+1)$

  c, $x(y²-z²)+y(z²-x²)+2(x²-y²)$

  = $x(y-z)(y+z)+y(z-x)(z+x)+2(x-y)(x+y)$

  0
  2020-10-14T02:36:09+00:00

  Bài 1

  a, $16x^4(x-y)-x+y$

  = $16x^4(x-y)-(x-y)$

  = $(16x^4-1)(x-y)$

  b, $2x³y-2xy³-4xy²-2xy$

  = $2xy(x²-y²-2y-1)$

  =$2xy [x²-(y²+2y+1)]$

  =$2xy[x²-(y+1)²]$

  = $2xy(x²-y-1)(x²+y+1)$

  c, $x(y²-z²)+y(z²-x²)+2(x²-y²)$

  = $x(y-z)(y+z)+y(z-x)(z+x)+2(x-y)(x+y)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )