Các bạn làm cho mk câu 18 nhé đề bài là rút dọn biểu thức bằng cách dùng hằng đẳng thức nhé

Question

Các bạn làm cho mk câu 18 nhé đề bài là rút dọn biểu thức bằng cách dùng hằng đẳng thức nhé
cac-ban-lam-cho-mk-cau-18-nhe-de-bai-la-rut-don-bieu-thuc-bang-cach-dung-hang-dang-thuc-nhe

0
Nick 1 year 2020-10-14T00:11:59+00:00 0 Answers 39 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )