Các bạn làm cho mk câu 11

Question

Các bạn làm cho mk câu 11
cac-ban-lam-cho-mk-cau-11

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-14T01:52:34+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T01:53:43+00:00

  $11)_{}$ $2x.(2x-1)^2-3x.(x+3)(x-3)-4x.(x+1)^2_{}$

  $=2x.(4x^2-4x+1)-3x.(x^2-9)-4x.(x^2+2x+1)_{}$

  $=8x^3-8x^2+2x-3x^3+27x-4x^3-8x^2-4x_{}$

  $=x^3-16x^2+25x_{}$

  0
  2020-10-14T01:53:56+00:00

  Đáp án:

   `2x(2x-1)^2-3x(x+3)(x-3)-4x(x+1)^2`

  `=2x(4x^2-4x+1)-3x(x^2-9)-4x(x^2+2x+1)`

  `=8x^3-8x^2+2x-3x^3+27x-4x^3-8x^2-4x`

  `=x^3-16x^2+25x`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )