Các bạn giúp mình nhé mình đang cần gấp lắm bạn nào làm đúng nhất mình sẽ cho 5 sao vfa cảm ơn trả lời hay nhất Bài 1 Tìm STN x sao cho a) ( 2n + 6 )

Question

Các bạn giúp mình nhé mình đang cần gấp lắm bạn nào làm đúng nhất mình sẽ cho 5 sao vfa cảm ơn trả lời hay nhất
Bài 1 Tìm STN x sao cho
a) ( 2n + 6 ) là B ( 2n – 1 )
b) 3n + 7 thuộc B ( n – 2 )
c) x – 2 thuộc Ư ( 2n + 3 )
d) n + 1 thuộc Ư ( n + 3 )

in progress 0
Sigridomena 10 months 2020-10-14T11:16:32+00:00 1 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T11:17:45+00:00

  a, ( 2n + 6 ) là B ( 2n – 1 ) 2n + 6 chia hết 2n – 1

  → 2n + 6 -(2n – 1) chia hết 2n – 1⇒ 7 chia hết 2n – 1

  ⇔ 2n – 1∈ Ư(7) ⇒ n ∈ {1;4}

  b, 3n + 7 thuộc B ( n – 2 )

  3n + 7 chia hết cho n – 2 ⇒ 3n + 7 – 3(n – 2) chia hết cho n – 2 

  ⇔ 1 chia hết cho n – 2 ⇔ n = 3

   c, x – 2 thuộc Ư ( 2n + 3 ) ⇒ 2n + 3 chia hết cho x – 2

  ⇒ 2n+3 – 2x+4 chia hết cho x – 2 ⇔ 7 chia hết cho x – 2 ⇔ x ∈ {3:9}

  d, n + 1 thuộc Ư ( n + 3 )

  ⇒ n + 3 chia hết cho n + 1 ⇒ n + 3 -n -1 chia hết cho n+1

  ⇔ 2 chia hết cho n + 1 ⇔ n = 1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )