Các bạn giúp mình đi

Question

Các bạn giúp mình đi
cac-ban-giup-minh-di

0
Huy Gia 4 years 2020-11-04T12:26:04+00:00 0 Answers 37 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )