: Biết đồ thị hàm y=ax+b số cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2 và đi qua điểm A(1;4) Hàm số đó là

Question

: Biết đồ thị hàm y=ax+b số cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2 và đi qua điểm A(1;4) Hàm số đó là

in progress 0
Ladonna 3 years 2021-04-16T13:55:33+00:00 2 Answers 385 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T13:56:34+00:00

  Đáp án: `y=-4x+8`

  Giải:

  Vì đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2 nên đi qua `M(2;0)`

  Vì đồ thị hàm số `y=ax+b` đi qua `M(2;0)` và `A(1;4)` nên ta có:

  $\begin{cases} 0=a.2+b \\ 4=a.1+b \end{cases} ⇔ \begin{cases} a=-4 \\ b=8 \end{cases}$

  Vậy hàm số đó là `y=-4x+8`

  0
  2021-04-16T13:57:13+00:00

  Đáp án: `y=-4x+8`

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì `y=ax+b` cắt trục `Ox` tại điểm có hoành độ `x=2 => y=0` nên hàm số có dạng:

  `2a+b=0` (1)

  `y=ax+b` đi qua điểm `A(1;4)` nên hàm số có dạng:

  `a+b=4` (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases} 2a+b=0 \\ a+b=4 \end{cases} $ `<=>` $\begin{cases} a=-4 \\ b=8 \end{cases} $

  Vậy `y=-4x +8`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )