Biện pháp xác định khởi ngữ Biện pháp xác định thành phần biệt lập ( nếu cụ thể )

Question

Biện pháp xác định khởi ngữ
Biện pháp xác định thành phần biệt lập ( nếu cụ thể )

in progress 0
Dulcie 3 years 2021-07-25T12:25:41+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T12:27:39+00:00

  Khởi ngữ: không có quan hệ với thành phần vị ngữ như là chủ ngữ, dùng để thông báo nhân vật được nói đến, nội dung của câu,..

  – Thành phần tình thái: thể hiện sự tin cậy thấp của người nói đối với sự việc là các từ gồm:

  VD: dường như, hình như, có vẻ như, chắc chắn, chắn hẳn, chắc là…

  – Thành phần cảm thán: bộc lộ tâm lý, cảm xúc, thường đứng đầu câu.

  VD: ôi, chao ôi, …

  – Thành phần gọi đáp: là những từ dùng để tạo tạo lập (Này,…) hoặc để duy trì cuộc trò chuyện (ơi, vâng, dạ…). Có tác dụng phân chia vai vế, không có nghĩa.

  – Thành phần phụ chú: thường ở trong dấu đóng mở ngoặc, 2 dấu gạch nối, 2 dấu phẩy, 1 gạch nối + 1 phẩy,…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )