Biến đổi tổng thành tích asinx + bcosx

Question

Biến đổi tổng thành tích
asinx + bcosx

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-11T10:39:55+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T10:41:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Cái nầy ko biết có giống trên mạng ko nhưng 100% ko copy

  Để cho gọn đặt $ x = 2y$

  $ asinx + bcosx = asin2y + bcos2y$

  $ =  bcos²y + 2asinycosy – bsin²y$

  $ = \dfrac{1}{b}(b²cos²y + 2absinycosy – b²sin²y)$ (với $b\neq0$)

  $ = \dfrac{1}{b}[b²cos²y + 2absinycosy + a²sin²y – (a² + b²)sin²y]$

  $ = \dfrac{1}{b}[(bcosy + asiny)² – (\sqrt[]{a² + b²}siny)²]$

  $ = \dfrac{1}{b}(bcosy + asiny + \sqrt[]{a² + b²}siny)(bcosy + asiny – \sqrt[]{a² + b²}siny)$

  $ = \dfrac{1}{b}[bcosy + (a + \sqrt[]{a² + b²})siny].[bcosy + (a – \sqrt[]{a² + b²})siny]$

  $ = \dfrac{1}{b}[bcos\dfrac{x}{2} + (a + \sqrt[]{a² + b²})sin\dfrac{x}{2} ].[bcos\dfrac{x}{2} + (a – \sqrt[]{a² + b²})sin\dfrac{x}{2} ]$

   

  0
  2020-11-11T10:42:03+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo asinx + bcosx các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )