Bàn về chuyện kiều của nguyễn du có ý kiến cho rằng :” Truyện Kiều là 1 bản án , 1 tiếng kêu thương,1 ước mơ , và 1 cái nhìn bế tắc .Bằng hiểu biết củ

Question

Bàn về chuyện kiều của nguyễn du có ý kiến cho rằng :” Truyện Kiều là 1 bản án , 1 tiếng kêu thương,1 ước mơ , và 1 cái nhìn bế tắc .Bằng hiểu biết của mình em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên

in progress 0
Bình An 3 years 2021-08-17T06:36:06+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:37:51+00:00

  Truyện kiều là bản án vì nói lên những tội ác thời phong kiến.

  Là một tiếng kêu vì thông quá thúy kiều tác giả muốn nói lên sự đau khổ và như muốn kêu van.

  Là ước mơ vì mọi người đều muốn có cuộc sống hạnh phúc như cuối chuyện.

  Là cái nhìn bế tắc vì muốn nói lên sự bâts công của thời phong kiến.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )