Bạn nào giúp mk bài này với mk đang cần gấp

Question

Bạn nào giúp mk bài này với mk đang cần gấp
ban-nao-giup-mk-bai-nay-voi-mk-dang-can-gap

0
Cherry 1 year 2020-10-13T23:42:21+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )