‘Bạn My k những học giỏi mà còn rất tốt bụng’ tìm ra chỗ sai của câu ghép quan hệ tăng tiến trên

Question

‘Bạn My k những học giỏi mà còn rất tốt bụng’ tìm ra chỗ sai của câu ghép quan hệ tăng tiến trên

in progress 0
Linh Đan 3 years 2021-07-18T23:01:25+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T23:02:37+00:00

    ko những ….còn…. : là quan hệ bổ sung

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )