Bài1: Một xe máy đi quãng đường dài 90 km mất 2 giờ 15 phút .Tính vận tốc của xe máy Bài 2: bạn An đi học từ lúc 6 giờ 45 phút đến trường lúc 7 giờ 30

Question

Bài1: Một xe máy đi quãng đường dài 90 km mất 2 giờ 15 phút .Tính vận tốc của xe máy
Bài 2: bạn An đi học từ lúc 6 giờ 45 phút đến trường lúc 7 giờ 30 phút bằng xe đạp. Tính vận tốc của xe đạp biết rằng quãng đường từ nhà đến trường dài 9 km
Bài 3 :Hà Nội cách Vĩnh Phúc 60 km .Một người đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội mất 1 giờ 45 phút trong đó thời gian nghỉ 15 phút. Tính vận tốc của người đó
Bài 4: quãng đường AB dài 9,81 km. Một người đi từ A đến B mất 50 phút. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km
Bài 5 :tính nhanh
1giờ 24 phút x 8 + 1,4 giờ x 7 + 84 phút ×5

in progress 0
Cherry 2 years 2021-05-10T10:15:17+00:00 2 Answers 40 views 1

Answers ( )

  0
  2021-05-10T10:16:34+00:00

  1.

  Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

  Vận tốc của xe máy là :

  90 : 2,25 = 40 ( km/h )

  Đáp số: 40km/h

  2.

  Thời gian bạn An đi đến trường là :

  7 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 45 phút = 0,75 giờ

  Vận tốc của xe đạp là :

  9 : 0,75 = 12 ( km/h )

  Đáp số: 12km/h

  3.

  Thời gian người đó đi là :

  1 giờ 45 phút + 15 phút = 2 giờ

  Vận tốc của người đó là :

  60 : 2 = 30 ( km/h )

  Đáp số: 30km/h

  4.

  Đổi 50 phút = 0,83 giờ

  Trung bình mỗi giờ người đó đi được la :

  9,81 : 0,83 = 11,8192 ( km/h )

  Đáp số: 11,8192km/h

  5.

  1 giờ 24 phút x 8 + 1,4 giờ x 7 + 84 phút x 5

  = 84 phút x 8 + 84 phút x 7 + 84 phút x 5

  = 84 phút x ( 8 + 7 + 5 )

  = 84 phút x 20

  = 1680 phút.

   

  0
  2021-05-10T10:16:39+00:00

  CTL

  Bài 1:

  Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

  Vận tốc của xe máy là:

  90 : 2,25 = 40 ( km/h )

  Đáp số: 40km/h.

  Bài 2:

  Thời gian bạn An đi đến trường là:

  7 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút = 45 phút = 0,75 giờ

  Vận tốc của xe đạp là:

  9 : 0,75 = 12 ( km/h )

  Đáp số: 12km/h

  Bài 3:

  Thời gian người đó đi là:

  1 giờ 45 phút + 15 phút = 2 giờ

  Vận tốc của người đó là:

  60 : 2 = 30 ( km/h )

  Đáp số: 30km/h

  Bài 4:

  Đổi 50 phút = 0,83 giờ

  Trung bình mỗi giờ người đó đi được:

  9,81 : 0,83 = 11,8192 ( km/h )

  Đáp số: 11,8192km/h

  Bài 5:

  1 giờ 24 phút x 8 + 1,4 giờ x 7 + 84 phút x 5

  = 84 phút x 8 + 84 phút x 7 + 84 phút x 5

  = 84 phút x ( 8 + 7 + 5 )

  = 84 phút x 20

  = 1680 phút.

  $#CBG$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )