Bài trong hình thôi,giúp mk với

Question

Bài trong hình thôi,giúp mk với
bai-trong-hinh-thoi-giup-mk-voi

in progress 0
Thu Thủy 9 months 2021-04-21T20:38:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T20:40:07+00:00

  Đáp án:

   Gọi tử số của phân số cần tìm là x

  $x > -3$

  Mẫu số của nó lớn hơn tử số là 3 đơn vị, nên phân số đó là : $\dfrac{x}{x+3}$

  Nếu tăng cả tử lẫn mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng $\dfrac{2}{17}$

  $⇔\dfrac{x+2}{x+3+2} =\dfrac{2}{17}$

  $⇔\dfrac{x+2}{x+5} =\dfrac{2}{17}$

  $⇔ \dfrac{17(x+2)}{17(x+5)} =\dfrac{2(x+5)}{17(x+5)}$

  $⇔17(x+2) =2(x+5)$

  $⇔17x +34 =2x +10$

  $⇔17x -2x =10 -34$

  $⇔15x = -24$

  $⇔x =\dfrac{-24}{15} (KTM)$

  Vậy không có giá trị nào thỏa mãn đề bài

   

  0
  2021-04-21T20:40:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $x$ là mẫu số $(x > 3)$

  Tử số: $x – 3$

  Tử số mới: $x -1$

  Mẫu số mới $x + 2$

  Do phân số mới bằng $\dfrac{2}{17}$ nên ta được phương trình:

  $\quad \dfrac{x-1}{x+2}=\dfrac{2}{17}$

  $\Leftrightarrow 17(x-1) = 2(x+2)$

  $\Leftrightarrow 15x = 21$

  $\Leftrightarrow x = \dfrac75$ (loại)

  Vậy không có phân số thoả mãn đề bài

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )