Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” được viết thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, nó được viết theo luật Đường luật hay cổ phong ? Tại sao

Question

Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” được viết thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, nó được viết theo luật Đường luật hay cổ phong ? Tại sao

in progress 0
Philomena 3 years 2021-08-05T07:03:30+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T07:05:10+00:00

  Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, nó được viết theo thơ Đường luật vì:

  Thơ Đường luật có một hệ thống quy tắc phức tạp được thể hiện ở 5 điều sau: Luật, Niêm, Vần, Đối và Bố cục. Về hình thức, thơ Đường luật có các dạng “thất ngôn bát cú” (tám câu, mỗi câu bảy chữ) được xem là dạng chuẩn; biến thể có các dạng: “thất ngôn tứ tuyệt” (bốn câu, mỗi câu bảy chữ), “ngũ ngôn tứ tuyệt” (bốn câu, mỗi câu năm chữ), “ngũ ngôn bát cú” (tám câu, mỗi câu năm chữ) cũng như các dạng ít phổ biến khác. 

  0
  2021-08-05T07:05:21+00:00

  Nó được viết theo luật cổ phong vì nó không được viết theo quy luật rõ ràng, nhất định. Có thể dùng nhiều vần hoặc một vần nhưng vẫn phải giữ quy luật âm thanh, có nhịp bằng trác xen nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )