BÀI TẬP VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT: I. Write these sentences in reported speech, using the words given. 6. “We haven’t had anything to eat”. (The children say

Question

BÀI TẬP VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT:
I. Write these sentences in reported speech, using the words given.
6. “We haven’t had anything to eat”. (The children say)
………………………………………
7. “I can’t stand classical music”. (She tells me)
………………………………………
8. “I’ll come again”. (I’ve told them)
………………………………………
9. “I need money to visit my parents”. (He’ll say)
………………………………………
10. “I don’t know how much it costs”. (She says)
Giúp mk vs ạ, mk cần gấp. Hứa vote đầy đủ

in progress 0
Thành Công 3 years 2021-04-06T09:58:47+00:00 3 Answers 146 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-06T10:00:42+00:00

  6.We haven’t had anything to eat.

  ⇒The children say they haven’t had anything to eat.

  7.I can’t stand classical music

  ⇒She tells me she can’t stand classical music.

  8.I’ll come again.

  ⇒I’ve told them I’ll come again.

  9.I need money to visit my parents.

  ⇒He’ll say he needed money to visit his parents

  10.I don’t know how much it costs.

  ⇒She says she doesn’t know how much it  cost.

  0
  2021-04-06T10:00:43+00:00

  6: The children say that they hadn’t had anything to eat

  7: She tells me that she couldn’t stand classical music

  8: I’ve told them that I would come again

  9: He’ll say that he needed money to visit his parents

  10: She says that she didn’t know how much it costed

  0
  2021-04-06T10:00:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài tập về câu tường thuật các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )