Bài 7: Một phép trừ có tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

Question

Bài 7: Một phép trừ có tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-20T21:58:42+00:00 2 Answers 70 views 1

Answers ( )

  0
  2020-11-20T21:59:45+00:00

  Giải:

  Gọi a,b,c lần lượt là số bị trừ, số trừ và hiệu

  Ta có: a+b+c=1062

  Mà a=b+c

  ⇒ 2a=1062

  ⇒ a=531

  Số trừ là:

    `(531+279)÷2=405`

  Vậy số bị trừ là 531

         số trừ là 405

  0
  2020-11-20T22:00:03+00:00

  Đáp án:  `531` và `405`

  Giải thích các bước giải:

  Theo bài ra, ta có: Tổng số bị trừ, số trừ và hiệu là `1062`

  Mà tổng của số trừ và hiệu chính là số bị trừ

  nên `2` lần số bị trừ bằng `1062`

  Số bị trừ là:

     `1062 : 2= 531`

  Số trừ là:

     `(531 + 279) : 2 = 405`

                       Đáp số: Số bị trừ: `531`

                                     Số trừ: `405`

                 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )