Bài 22: Dựa vào hình vẽ . Giúp với em mọi người làm ơn ????????????

Question

Bài 22: Dựa vào hình vẽ .
Giúp với em mọi người làm ơn ????????????
bai-22-dua-vao-hinh-ve-giup-voi-em-moi-nguoi-lam-on

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-13T19:29:05+00:00 2 Answers 109 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T19:30:30+00:00

  Đáp án:

   b, góc C=115 độ

  Giải thích các bước giải:

   a,Vì a vuông góc AB tại A và b vuông góc AB tại B nên a//b (cùng vuông AB

  b, Vì a//b⇒ góc D= góc C (2 góc đồng vị bằng nhau) mà góc D=115 độ

  ⇒ góc C=115 độ

  0
  2020-10-13T19:30:45+00:00

  Bài 22:

  Giải thích các bước giải:

  a) Có a⊥AB

            b⊥AB

      ⇒ a//b

  b) Có a//b

           ∠BDC + ∠C = 180 độ (trong cùng phía)

  hay 115 độ  +     C     = 180 độ

                             C    = 180 độ – 115 độ

                             C    = 65 độ

                    Vậy C = 65 độ

  Dấu ∠ tức góc.

  Khi bn làm bài nhớ ghi bình thường các kí hiệu nha.

  Chúc bn học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )