bài 2 .viết tiếp các câu theo mẫu Ai đang làm gì ? mẫu Mẹ đang nấu cơm a ) Em b )Ông em c )Lan d ) Anh thanh

Question

bài 2 .viết tiếp các câu theo mẫu Ai đang làm gì ?
mẫu Mẹ đang nấu cơm
a ) Em
b )Ông em
c )Lan
d ) Anh thanh
bai-2-viet-tiep-cac-cau-theo-mau-ai-dang-lam-gi-mau-me-dang-nau-com-a-em-b-ong-em-c-lan-d-anh-th

in progress 0
Ladonna 3 years 2021-06-28T09:36:03+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T09:37:48+00:00

  a em đang học bài

  b ông em đang ngủ

  c lan đang rủ em đi chơi

  d anh thanh đang sửa đồ

  0
  2021-06-28T09:37:51+00:00

  -Em đang ngồi xem ti vi.

  -Ông em đang ngồi đọc báo.

  -Lan đang ngồi học bài.

  -Anh Thanh đang đá bóng ở sân vận động.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )