Bài 2. Trong những câu sau đây, câu nào có thể bỏ phó từ được, câu nào không thể bỏ phó từ? Giải thích vì sao? 1. Hôm qua, khi tôi đang học bài thì N

Question

Bài 2. Trong những câu sau đây, câu nào có thể bỏ phó từ được, câu nào không thể bỏ phó từ? Giải thích vì sao?
1. Hôm qua, khi tôi đang học bài thì Nam đến
2. – Bạn đang làm gì đấy?
– Mình đang ăn cơm.

in progress 0
Đan Thu 3 years 2021-07-10T04:47:21+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T04:48:23+00:00

  Phó từ “đang”

  a, Có thể bỏ phó từ “đang” vì nó không làm thay đổi nghĩa của câu

  Ban đầu: Sáng nay, khi tôi đang học bài thì Khánh tới.

  Sau khi bỏ: Sáng nay, khi tôi học bài thì Khánh tới.

  Nên nghĩa câu không đổi và có thể bỏ được

  b, Không thể bỏ phó từ “đang” vì nó làm thay đổi nghĩa của câu

  Ban đầu: – Cậu đang làm gì thế? – Tớ đang giải bài tập.

  Sau khi bỏ: – Cậu làm gì thế? – Tớ giải bài tập.

  Nghĩa câu thay đổi, người đọc không biết sự việc xảy ra lúc nào nên không thể bỏ được.

  0
  2021-07-10T04:48:57+00:00

  Trình bày :

  1.Hôm qua, khi tôi đang học bài thì Nam đến

  Câu 1 không thể bỏ phó từ đang vì từ này chỉ quan hệ thời gian,bổ sung ý nghĩa liên quan đến hành động trong câu.

  2. -Bạn đang làm gì đấy?

     -Mình đang ăn cơm.

  Câu 2 có thể bỏ phó từ đang ở phần trả lời vì ta có thể trả lời rút gọn và tránh lặp từ,làm cho câu không hay.

  Chúc bạn hok tốt nhaaa

  Cho tớ xin hay nhất cho nhóm ạ^^Camon cậu 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )