Bài 2: Hãy chỉ ra phép hoán dụ và nêu tác dụng của phép hoán dụ trong các ví dụ sau: 1 Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Question

Bài 2: Hãy chỉ ra phép hoán dụ và nêu tác dụng của phép hoán dụ trong các ví dụ sau:
1 Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. (Hoàng Trung Thông)
2 Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. (Ca dao)
3 Ngày Huế đổ máu Chú Hà Nội về Tình cờ chú cháu Gặp nhau Hàng Bè. (Tố Hữu)
giải giúp với ạ cảm ơn

in progress 0
Thiên Ân 4 years 2020-11-04T11:00:39+00:00 3 Answers 140 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T11:02:36+00:00

  1. Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. (Hoàng Trung Thông)

  ⇒  hoán dụ lấy 1 bộ phận để chỉ toàn thể

  2. Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. (Ca dao) 

  ⇒  hoán dụ : lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.

  3. Ngày Huế đổ máu Chú Hà Nội về Tình cờ chú cháu Gặp nhau Hàng Bè. (Tố Hữu)

  ⇒ hoán dụ : lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.

  0
  2020-11-04T11:02:36+00:00

  1. Phép hoán dụ lấy một bộ phận để gọi toàn thể. : Bàn tay 

  – Tác dụng : tăng tính gợi hình , gợi cảm cho câu thơ , cho thấy sức lao động của con người có thể làm lên tất cả những điều lớn lao , phi thường.

  2. Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.: một cây , ba cây

  – Tác dụng : tăng tính gợi hình , gợi cảm cho câu thơ , cho thấy sức mạnh lớn lao của tinh thần đoàn kết . 

  3. Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng  : Huế đổ máu 

  – Tác dụng : tăng tính gợi hình , gợi cảm cho câu thơ , cho thấy sự tàn sát khốc liệt của chiến tranh gây nên ở Huế làm biết bao người phải chết một cách đầy thương tâm. 

  0
  2020-11-04T11:02:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phép hoán dụ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )