Bài 2 ạ em sắp hết điểm òi giúp em với

Question

Bài 2 ạ em sắp hết điểm òi giúp em với
bai-2-a-em-sap-het-diem-oi-giup-em-voi

in progress 0
Ben Gia 4 years 2020-11-06T00:47:22+00:00 1 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T00:48:24+00:00

  Đáp án:

  c. x=-1

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a{.5^x}{.5^6} = {5^4}\\
   \to {5^x} = \dfrac{{{5^4}}}{{{5^6}}}\\
   \to {5^x} = \dfrac{1}{{{5^2}}}\\
   \to {5^x} = {5^{ – 2}}\\
   \to x =  – 2\\
  b.{\left( {\dfrac{{12}}{{25}}} \right)^x} = \dfrac{9}{{25}} – \dfrac{{81}}{{625}}\\
   \to {\left( {\dfrac{{12}}{{25}}} \right)^x} = \dfrac{{144}}{{625}}\\
   \to {\left( {\dfrac{{12}}{{25}}} \right)^x} = {\left( {\dfrac{{12}}{{25}}} \right)^2}\\
   \to x = 2\\
  c.{\left( { – \dfrac{3}{4}} \right)^{3x – 1}} = \dfrac{{256}}{{81}}\\
   \to {\left( { – \dfrac{3}{4}} \right)^{3x}}.{\left( { – \dfrac{3}{4}} \right)^{ – 1}} = \dfrac{{256}}{{81}}\\
   \to {\left( { – \dfrac{3}{4}} \right)^{3x}} =  – \dfrac{{64}}{{27}}\\
   \to {\left( { – \dfrac{3}{4}} \right)^{3x}} = {\left( { – \dfrac{4}{3}} \right)^3}\\
   \to {\left( { – \dfrac{3}{4}} \right)^{3x}} = {\left( { – \dfrac{3}{4}} \right)^{ – 3}}\\
   \to 3x =  – 3\\
   \to x =  – 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )