Bài 1. Viết số đo dưới dạng phân số: 6m ² 25dm ²=……..m 7 tấn 300kg=……….tấn

Question

Bài 1. Viết số đo dưới dạng phân số:
6m ² 25dm ²=……..m 7 tấn 300kg=……….tấn
5hm ² 5dam ²=…..hm ² 92kg 23g=…….kg

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-11-01T02:23:59+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T02:24:59+00:00

  Bài 1:

  6 m² 25 dm² = 6,25 m²

  7 tấn 300 kg = 7,3 tấn

  5 hm² 5 dam² = 5,05 hm²

  92 kg 23 g = 92,023 kg

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2020-11-01T02:25:41+00:00

  a,6m²25dm²=6,25m²

  b, 7 tấn 300kg=7,3tấn

  5hm²5dam ²=5,05hm ²

  92kg 23g=92,023kg

  Quên hết òi :))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )