Bài 1.Tính a)64.(x+2)^3:[32.(x+2)^2] b)(13+1)^4:(13x+1) c)8^7:(-2)^3 d)(2x^3+7)^7:(-2x^3-7)^2 e)(-115)^4/19^2:(-115/19)^3 f)18.(-xy)4:(4x^2y)^2

Question

Bài 1.Tính
a)64.(x+2)^3:[32.(x+2)^2]
b)(13+1)^4:(13x+1)
c)8^7:(-2)^3
d)(2x^3+7)^7:(-2x^3-7)^2
e)(-115)^4/19^2:(-115/19)^3
f)18.(-xy)4:(4x^2y)^2

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-10-28T21:28:04+00:00 1 Answers 49 views 0

Answers ( )

  1. cho mình xin ctl hay nhất nha

                        Chúc bạn học tốt

    bai-1-tinh-a-64-2-3-32-2-2-b-13-1-4-13-1-c-8-7-2-3-d-2-3-7-7-2-3-7-2-e-115-4-19-2-115-19-3-f-18

Leave an answer