Bài 1:tìm x x:24=264(dư 13)

Question

Bài 1:tìm x
x:24=264(dư 13)

in progress 0
Verity 4 years 2020-11-23T01:38:54+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T01:40:28+00:00

  Đáp án: x= 6369

   

  Giải thích các bước giải: Trong phép chia có dư, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia rồi cộng với số dư

     Công thức: a : b = c (r) 

   a là số bị chia , b là số chia , c là thương , r là số dư              

  —>> số bị chia= c . b + r 

                  

        x : 24 = 264 (dư 13)

        x = 264 × 24 + 13

        x = 6369

  ~~Chúc Bạn Học Tốt~~

  0
  2020-11-23T01:40:37+00:00

  Đáp án: x = 6349

   

  Giải thích các bước giải:

  x : 24 = 264 ( dư 13 )

  → x = 264 x 24 + 13

  → x = 6349

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )