bài 1 : tìm x 2^x+2+2^x=40

Question

bài 1 : tìm x
2^x+2+2^x=40

in progress 0
Nho 1 year 2020-10-14T02:00:51+00:00 2 Answers 115 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-14T02:01:57+00:00

  Đáp án:

   $x=3$

  Giải thích các bước giải:

   $2^{x+2}+2^x=40$

  $⇒2^x.4+2^x=40$

  $⇒2^x.(4+1)=40$

  $⇒2^x.5=40$

  $⇒2^x=8$

  $⇒2^x=2^3$

  $⇒x=3$

  0
  2020-10-14T02:02:17+00:00

  `2^(x+2)+2^x=40`

  `↔2^x(2^2+1)=40`

  `↔2^x·5=40`

  `↔2^x=8`

  `↔2^x=2^3`

  `↔x=3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )