Bài 1:em gạch chân vào đại từ xưng hô trong câu sau: Anh cho nó mười nghìn là được rồi. Bài 2: em hãy xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ tron

Question

Bài 1:em gạch chân vào đại từ xưng hô trong câu sau:
Anh cho nó mười nghìn là được rồi.
Bài 2: em hãy xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu dưới đây
Một lát sau, chú bé chui ra khỏi gầm xe, yên lặng nhìn người đàn ông với ánh mắt chờ đợi.
Bài 3: đặt câu với quan hệ từ biểu thị nguyên nhân-kết quả:” Vì-nên”

in progress 0
Khoii Minh 3 years 2021-07-30T23:04:12+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T23:05:16+00:00

  Câu 1

  Anh cho nó mười nghìn là được rồi.

  Câu 2

  Một lát sau ,   chú chui ra khỏi gầm xe , yên lặng nhìn người đàn ông với ánh

          ↓                  ↓                    ↓                                              ↓

  Trạng ngữ    chủ ngữ        vị ngữ 1                                vị ngữ 2 

  mắt chờ đợi.

  Câu 3

    nó lười học nên kết quả thi của nó kém

  chúc bạn học tốt!

  makuys

  0
  2021-07-30T23:05:18+00:00

  Anh

  Trạng ngữ: Một lát sau,

  Chủ ngữ: chú bé

  Vị ngữ: còn lại

  Vì không học bài nên bạn A bị điểm kém

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )