Bài 1: Cho Δ ABC cân tại A. Đường cao BH, CK CMR: BK = CH và KH //BC Bài 2: Cho Δ ABC có AB = 9cm, AC = 7cm, BC= 20 cm. BH là đường phân giác của gó

Question

Bài 1: Cho Δ ABC cân tại A. Đường cao BH, CK
CMR: BK = CH và KH //BC
Bài 2: Cho Δ ABC có AB = 9cm, AC = 7cm, BC= 20 cm. BH là đường phân giác của góc B
Tính HA, HC

in progress 0
Sapo 4 months 2021-05-17T20:56:42+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-17T20:58:34+00:00

    .

     

    bai-1-cho-abc-can-tai-a-duong-cao-bh-ck-cmr-bk-ch-va-kh-bc-bai-2-cho-abc-co-ab-9cm-ac-7cm-bc-20

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )