bài 1 biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5c có 32 học sinh .Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia môn bơi

Question

bài 1 biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5c có 32 học sinh .Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia môn bơi
biểu đồ bài 1
cầu lông 25% cờ vua 12,5 %
bài 2 kết quả điều tra sự yêu thích các môn học của 500 em học sinh lớp 5 được cho trên biểu đồ hình quạt bên .Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh
a)yêu thích môn toán ?
b) yêu thích môn âm nhạc
biểu đồ bài 2
nhạc 15% toán 30% tiếng anh 45% thể thao 30 %
bài 3 biểu đồ dưới đây cho biết các loại cây ăn quả của một trang trại .Hãy cho biết số cây mỗi loại biết cây xoài là 120 cây
biểu đồ bài 3
vãi 15 % nhãn 25% xoài ….%

in progress 0
Hải Đăng 3 years 2021-01-08T01:32:47+00:00 3 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-08T01:34:41+00:00

  Bài 1

     Số phần trăm của học sinh tham gia môn bơi là:

              100%-25%-12,5%=12,5%(học sinh)

     Vậy số học sinh tham gia môn Bơi là :

                32 . 12,5 : 100 = 4 (học sinh)

               Đáp số : 4 học sinh tham gia môn bơi

  Bài 2 

  a) Số học sinh yêu thích môn toán là :

            500 . 30 : 100 = 150 (hs)

  b) Số học sinh yêu thích môn âm nhạc là :

            500 . 15 : 100 = 75 (hs)

       Đáp số: a) 150 hs

                    b)75 hs

  Bài 3

  Số xoài của trang trại có số phần trăm là :

               100 – (15 + 25) = 60%

  1 phần trăm thì có số quả xoài là :

               120 : 60 = 2 (quả xoài)

  Số vải có trong trang trại là :

                15 . 2 = 30 (quả vải)

  Số nhãn có trong trang trại là :

                 25 . 2 = 50 (quả nhãn)

                               Đáp số : 50 quả nhãn

  Chúc em học tốt !!!!! 

  0
  2021-01-08T01:34:47+00:00

  Bài 1 :                         Giải :

  Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 12,5% học sinh tham gia môn bơi

  Vậy số học sinh tham gia môn Bơi là :

   32 . 12,5 : 100 = 4 (hs)

  Đs : …

  Bài 2 :                          Giải :

  a) Số học sinh yêu thích môn toán là :

  500 . 30 : 100 = 150 (hs)

  b) Số học sinh yêu thích môn âm nhạc là :

  500 . 15 : 100 = 75 (hs)

  Đs : …

  Bài 3 :                           Giải :

  Số xoài của trang trại có số phần trăm là :

  100 – (15 + 25) = 60%

  1 phần trăm thì có số quả xoài là :

  120 : 60 = 2 (quả xoài)

  Số vải có trong trang trại là :

  15 . 2 = 30 (quả vải)

  Số nhãn có trong trang trại là :

  25 . 2 = 50 (quả nhãn)

  Đs : ….

  0
  2021-01-08T01:34:50+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo biểu đồ hình quạt các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )